tylko praktyczne rozwiązania
zawsze tam gdzie jest potrzebny

Konieczność stosowania certyfikatów SSL w e-sklepie

certyfikat SSL


Certyfikat SSL buduje prestiż
i zaufanie do witryny internetowej.


Gwarantuje on poufność danych. Przekazaywane przez nas dane na stronie zawierającej certyfikat SSL są szyfrowane. Takie rozwiązania są ważne dla e-sklepów.


Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych wynika z Rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Załącznik do Rozporządzenia, pkt. C. XII

1. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

2. W przypadku zastosowania logicznych zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, obejmują one:

a) kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną;
b) kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych.


SSL (Secure Socket Layer). Gwarantuje on poufność danych. Przekazaywane przez nas dane na stronie zawierającej certyfikat SSL są szyfrowane. Takie rozwiązania są ważne dla e-sklepów.Każdy użytkownik Internetu może sprawdzić, czy serwis jest zabezpieczony. Należy spojrzeć w pasek przeglądarki. Powinien on być żółty albo zielony, adres musi zaczynać się od https, a obok może znajdować się kłódka (elementy te wyglądają różnie w różnych przeglądarkach), lub po kliknięciu w tzw. favicon/ czyli miniaturę, często jest to logo serwis, znak szczegółowy. Po kliknięciu ikony, kłódki internauta zobaczy, czy certyfikat SSL jest prawidłowy, jaki jest jego termin ważności, i kto go wystawił.

Dzięki certyfikatowi i szyfrowaniu właściciel strony WWW ma pewność, że poufne dane klientów nie wyciekną na zewnątrz. Jest to bardzo ważne, bo zabezpiecza e-sklep przed ewentualnymi pozwami, które mogłyby być skutkiem niezachowania wystarczającej staranności.

Szyfrowanie zrobi na klientach dobre wrażenie, da poczucie, że nasza strona jest bezpiecznym miejscem, co może zachęcić do zarejestrowania się i zostawienia nam swoich danych, które często wykorzystujemy w celach marketingowych, np. adres e-mail, zapewni także bezpieczne e-zakupy.

« cofnij

Kontakt